Zaposlenje

Odmah po završavanju srednjeg ili visokog obrazovanja, potrebno se prijaviti Zavodu za zapošljavanje Crne Gore (www.zzzcg.me). Zatim slijedi pripravnički staž. Nakon njegovog obavljanja, polaže se državni ispit.

Fakultetski obrazovani fizioterapeuti mogu se zaposliti i uspješno raditi u brojnim sredinama: rehabilitacionim centrima, opštim i specijalizovanim bolnicama, domovima zdravlja, dnevnim i resursnim centrima, banjama, sportskim centrima, sportskim klubovima i reprezentacijama, domovima za stare osobe, velnes centrima, spa centrima, privatnoj praksi, vaspitno-obrazovnim ustanovama.

Fizioterapeutski tehničari mogu se zaposliti i uspješno raditi u brojnim sredinama: rehabilitacionim centrima, opštim i specijalizovanim bolnicama, domovima zdravlja, banjama, domovima za stare osobe, velnes centrima, spa centrima, privatnoj praksi.

 

Pripravnički staž

Pripravnikom se, u smislu Zakona o radnim odnosima (“Sl list CG”, br 29/90, 42/90, 28/91 i 16/95), smatra lice sa završenom srednjom, višom ili visokom stručnom spremom, koje zasniva radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalno vršenje poslova na radnom mjestu, u skladu sa opštim aktom, odnosno kolektivnim ugovorom Pripravnik se može stručno osposobljavati za samostalno obavljanje poslova bez zasnivanja radnog odnosa volonterski rad, pod uslovom da je za obavljanje pojedinih poslova posebnim zakonom predviđen položen stručni ispit nakon završenog pripravničkog staža.
Pripravnički staž ne može biti kraći od 6 (šest) mjeseci, odnosno duži od 1 (jedne) godine, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Pravilnik o bližim uslovima, dužini trajanja, načinu obavljanja pripravničkog staža (13-2013) možete preuzeti ovdje.