Novosti

Fizioterapeuti u oktobru 2017. u četrnaest javnih zdravstvenih ustanova primijenili 4562 terapijske procedure kod 1267 pacijenata

Na osnovu primljenih podataka, fizioterapeuti su radili sa 1267 pacijenata (499 muškaraca tj 39.4% i 768 žena tj 60.6%) od toga u Domovima zdravlja 815 pacijenata, u Opštim bolnicama u Baru, Beranama i Pljevljima sa 375 pacijenata i u Specijalnoj bolnici u Brezoviku sa 77 pacijenata. Fizioterapeuti su primijenili 4562 terapijske procedure u oktobru mjesecu 2017. godine.

Fizioterapeuti u septembru 2017. u dvanaest javnih zdravstvenih ustanova primijenili 3572 terapijskih procedura kod 980 pacijenata

Na osnovu primljenih podataka, fizioterapeuti su radili sa 980 pacijenata (398 muškaraca tj 40.6% i 582 žena tj 59.4%) od toga u Domovima zdravlja 509 pacijenata, u Opštim bolnicama u Baru, Beranama i Pljevljima sa 326 pacijenata i u Specijalnoj bolnici u Risnu sa 145 pacijenata. Fizioterapeuti su primijenili 3572 terapijskih procedura u septembru mjesecu 2017. godine.

Uspješno održan 2. Kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem od 6. do 8. oktobra 2017. u Podgorici

Drugi Kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem uspješno je održan u periodu od 06. do 08.10.2017.g. u hotelu “Ramada” u Podgorici pod pokroviteljstvom Komore fizioterapeuta Crne Gore i Ministarstva zdravlja Crne Gore. Najveći stručni skup fizioterapeuta se održao pod motom “Vrijednost i značaj fizioterapije”, a okupio je značajan broj fizioterapeuta iz Crne Gore, okruženja i Evrope – oko 200.

Fizioterapeuti u avgustu 2017. u jedanaest javnih zdravstvenih ustanova primijenili 3196 terapijskih procedura kod 895 pacijenata

Na osnovu primljenih podataka, fizioterapeuti su radili sa 895 pacijenata (383 muškaraca tj 42.8% i 512 žena tj 57.2%) od toga u Domovima zdravlja 421 pacijentom, u Opštim bolnicama u Baru, Beranama i Pljevljima sa 313 pacijenata i u Specijalnoj bolnici u Risnu sa 161 pacijentom. Fizioterapeuti su primijenili 3196 terapijskih procedura u avgustu mjesecu 2017. godine.

Obilježen 8. Septembar - Međunarodni dan fizioterapije 7.9.2017.g. u Nikšiću

Povodom 8. septembra - Međunarodnog dana fizioterapije, partnerski su Komora fizioterapeuta Crne Gore i Udruženje fizioterapeuta Crne Gore organizovali predavanje za građane Nikšića u četvrtak, 07.09.2017.g. od 18h do 19h u multimedijalnoj sali Tehnopolisa, sa ciljem da se i na taj način predstavi značajnu ulogu koju imaju FIZIOTERAPEUTI u društvu i zajednici. Ove godine tema Svjetskog dana fizioterapije je "Fizička aktivnost za život" upravo sa ciljem da naglasi važnu ulogu koju imaju fizioterapeuti u promociji aktivnog starenja, u promociji fizičke aktivnosti i zdravog načina života.

Obilježen 8. Septembar - Međunarodni dan fizioterapije 7.9.2017.g. u Podgorici

Povodom 8. septembra - Međunarodnog dana fizioterapije, partnerski su Komora fizioterapeuta Crne Gore i Udruženje fizioterapeuta Crne Gore organizovali predavanje za građane Podgorice u četvrtak, 07.09.2017.g. od 11h do 12h u multimedijalnoj sali KIC-a "Budo Tomović", sa ciljem da se i na taj način predstavi značajnu ulogu koju imaju FIZIOTERAPEUTI u društvu i zajednici. Ove godine tema Svjetskog dana fizioterapije je "Fizička aktivnost za život" upravo sa ciljem da naglasi važnu ulogu koju imaju fizioterapeuti u promociji aktivnog starenja, u promociji fizičke aktivnosti i zdravog načina života.

Obilježen 8. Septembar - Međunarodni dan fizioterapije 6.9.2017.g. u Bijelom Polju

Povodom 8. septembra - Međunarodnog dana fizioterapije, partnerski su Komora fizioterapeuta Crne Gore i Udruženje fizioterapeuta Crne Gore organizovali predavanje za građane Bijelog Polja u srijedu, 06.09.2017.g. od 16h do 17h u prostorijama Skupštine Opštine Bijelo Polje, sa ciljem da se i na taj način predstavi značajnu ulogu koju imaju FIZIOTERAPEUTI u društvu i zajednici. Ove godine tema Svjetskog dana fizioterapije je "Fizička aktivnost za život" upravo sa ciljem da naglasi važnu ulogu koju imaju fizioterapeuti u promociji aktivnog starenja, u promociji fizičke aktivnosti i zdravog načina života.

Obilježen 8. Septembar - Međunarodni dan fizioterapije 6.9.2017.g. u Pljevljima

Povodom 8. septembra - Međunarodnog dana fizioterapije, partnerski su Komora fizioterapeuta Crne Gore i Udruženje fizioterapeuta Crne Gore organizovali predavanje za građane Pljevalja u srijedu, 06.09.2017.g. od 11h do 12h u prostorijama Skupštine Opštine Pljevlja, sa ciljem da se i na taj način predstavi značajnu ulogu koju imaju FIZIOTERAPEUTI u društvu i zajednici. Ove godine tema Svjetskog dana fizioterapije je "Fizička aktivnost za život" upravo sa ciljem da naglasi važnu ulogu koju imaju fizioterapeuti u promociji aktivnog starenja, u promociji fizičke aktivnosti i zdravog načina života.

Učestvovali na 2. Međunarodnom Kongresu fizioterapeuta BiH, Mostar 2017

Na 2. Međunarodnom Kongresu fizioterapeuta Bosne i Hercegovine koji se održao od 31.08. do 02.09.2017. u hotelu "Mepas" u Mostaru, učestvovali su Dijana Kuzmanović - Ljubisavljević, predsjednica Udruženja fizioterapeuta Crne Gore i Krsto Kovačević, predsjednik Komore fizioterapeuta Crne Gore, koji je drugog dana Kongresa imao i usmenu prezentaciju rada na temu "Terapijske vježbe kod bola u vratu". 

POZIV ZA UČEŠĆE POVODOM MEĐUNARODNOG DANA FIZIOTERAPIJE 2017

Povodom 8. septembra 2017.g. partnerski će Komora fizioterapeuta Crne Gore i Udruženje fizioterapeuta Crne Gore organizovati par predavanja za građane u više gradova u Crnoj Gori sa ciljem da i na taj način predstavimo značajnu ulogu koju imaju FIZIOTERAPEUTI u društvu i zajednici. Pored fizioterapeuta i studenata fizioterapije, aktivno učešće će imati i naši pacijenti, koji su najbolji pokazatelji našeg rada.