Fizioterapija

Osnovne informacije o fizioterapeutskoj djelatnosti

Djelatnost fizioterapeuta je sastavni dio zdravstvene djelatnosti od javnog interesa za Crnu Goru. Fizioterapeut je zdravstveni radnik koji u svom radu primjenjuje fizikalne metode u cilju unapređenja, održavanja i uspostavljanja zdravlja i funkcionisanja ljudi sa različitim potrebama i problemima nastalim uslijed bolesti, povreda, starenja i  neaktivnosti. U svom radu fizioterapeuti primjenjuju znanje i vještine, sposobnost komunikacije, senzibilnost, toleranciju i sposobnost rada u timu.

Fizioterapija ili fizikalna terapija je usluga koju obavlja, vodi ili nadgleda fizioterapeut a sastoji se od pregleda (procjene), utvrđivanja funkcionalnog statusa (fizioterapeutska dijagnoza), određivanja kratkoročnih, srednjeročnih i dugoročnih ciljeva rehabilitacije, kreiranja i sprovođenja planova i programa rehabilitacije, evaluiranja, i , po potrebi modifikovanja istih.

Fizioterapija je autonomna zdravstvena profesija.

                                                         FIZIOTERAPEUTI U CRNOJ GORI

Fizioterapeuti su kvalifikovani da donesu nezavisnu procjenu o pružanju usluga za koje su edukovani, odnosno za koje posjeduju određena znanja i vještine i za čije se izvršavanje smatraju sposobnim.

Fizioterapeut je zdravstveni stručnjak osposobljen da u okviru svoje struke primjenjuje terapijske vježbe, terapijske agense, manuelne i druge fizikalne tehnike, dijagnostičke postupke za koje ima potrebna znanja i vještine, da vrši evaluaciju prije i poslije primjene terapije. Potreba za fizioterapeutima je sve veća u skoro svim medicinskim specijalnostima i subspecijalnostima, u prevenciji od rođenja do duboke starosti i u svim djelatnostima gdje postoji potreba za očuvanjem i poboljšanjem zdravlja i kvaliteta života.

Fizioterapeuti pružaju ispravne informacije o fizioterapiji i svojim uslugama, korisnicima, ostalim medicinskim službama i društvu u cjelini.

U Crnoj Gori, postoji srednje i visoko obrazovanje fizioterapeuta. Srednje škole se nalaze u Herceg Novom, Podgorici i Beranama. Fakultet primijenjene fizioterapije Univerziteta Crne Gore u Igalu (www.fpft.ucg.ac.me) obrazuje fizioterapeute visokog kvaliteta u praksi, istraživanju i profesiji koja promoviše visoke standarde zdravstvene brige. 

Na nivou Evropske Unije profesija je zakonski regulisana, i naziv fizioterapeut je rezervisan za one koji imaju određeno obrazovanje i djelokrug rada a prema ISCO 2008 (Međunarodna klasifikacija zanimanja) naše zanimanje je klasifikovano pod šifrom 2264.

U javnom zdravstvu Crne Gore, fizioterapeuti su zastupljeni u Domovima zdravlja tj u Jedinicama za fizikalnu terapiju primarnog nivoa na osnovu člana 26. Pravilnika o bližim uslovima u pogledu standarda, normativa i načina ostvarivanja primarne zdravstvene zaštite preko izabranog tima doktora ili izabranog doktora, dok smo u sekundarnom nivou zdravstene zaštite zastupljeni na osnovu člana 3. Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene djelatnosti u bolnicama i prirodnim lječilištima.

Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojim se utvrđuju stručni poslovi u socijalnoj i dječjoj zaštiti kao i bliži uslovi i standardi za njihovo obavljanje, fizioterapeuti su definisani kao stručni saradnici.

Fizioterapeuti:

1. Poštuju pravo i dostojanstvo svih ljudi;
2. Pridržavaju se zakona i propisa koji se odnose na terapijsku praksu u zemlji u kojoj rade;
3. Prihvataju odgovornost za pružanje usluga na osnovu sopstvenog prosuđivanja;
4. Pružaju časnu, stručnu i odgovornu profesionalnu uslugu;
5. Obezbjeđuju kvalitetne usluge u skladu sa politikom i ciljevima definisanim od strane svog nacionalnog udruženja fizioterapeuta;
6. Imaju pravo na zakonski propisanu nadoknadu i adekvatnu naplatu svojih usluga;
7. Pružaju ispravne informacije o fizioterapiji i svojim uslugama, korisnicima, ostalim medicinskim službama i društvu u cjelini;
8. Doprinose planiranju i razvoju fizioterapije u skladu sa zdravstvenim potrebama društva.

Fizioterapeutsku djelatnost mogu obavljati zdravstveni radnici koji imaju završenu stručnu kvalifikaciju: Doktor fizioterapije, Magistar fizioterapije, Specijalista primijenjene fizioterapije, Bachelor primijenjene fizioterapije, Viši fizioterapeutski tehničar i fizioterapeutski tehničar.

Stručna kvalifikacija, svaka posebno, obuhvata poseban opis posla.

Građani treba da znaju da fizioterapeuti:   

  •     sprovode mjere prevencije nastanka raznih stanja i bolesti;
  •     znaju da pregledaju pacijenta, da izrade plan i program rehabilitacije i isti da sprovedu i evaluiraju;
  •     mogu svojim intervencijama smanjiti i otkloniti bol;
  •     znaju kako da očuvaju i povećaju pokretljivost u zglobovima;
  •     sprovode rehabilitaciju kod svakog postoperativnog stanja;
  •     svoje pacijente uče kako da pravilno koriste pomagala: štap, štake, kolica…;  
  •     moraju biti zastupljeni u svakom sportskom klubu, po posebnim pravilima;
  •     obavljaju svoju djelatnost od pedijatrije do gerijatrije.

                               Specijalne testove koje primjenjuju fizioterapeuti možete pronaći ovdje.