U kotorskom Domu zdravlja počela sa radom patronažna fizikalna terapija

Patronažna služba Doma zdravlja Kotor počela je da sprovodi fizikalnu terapiju u domu pacijenta.

Patronažna služba namijenjena je pacijentima koji, zbog prirode bolesti, stanja, povrede ili prisutnog bola, nisu u mogućnosti da dođu do Doma zdravlja da dobiju zdravstvenu uslugu.

U tom cilju Dom zdravlja Kotor organizovao je patronažnu službu liječenja i rehabilitacije u domu pacijenta.

Patronažna fizikalna terapija sprovodiće se kod pacijenata kao nastavak rane rehabilitacije započete u bolničkim uslovima (SB Risan i OB Kotor), kao i članovima Udruženja paraplegičara Kotor. Boravak u bolničkim uslovima često je nedovoljan da bi se posltigli rezultati potrebni za samostalno obavljanje dnevnih aktivnosti, te je nastavak rehabilitacije potrebno sprovesti u kućnim uslovima, uz pomoć patronažnog terapeuta.

Patologija koja će se tretirati u patronažnim uslovima je¬: hemiplegija (potpuna oduzetost jedne strane tijela), hemipareza (djelimična oduzetost jedne strane tijela), paraplegija (oduzetost donjih ekstremiteta), kvadriplegija ( potpuna oduzetost gornjih i donjih ekstremiteta), multipla skleroza, cerebralna paraliza, lumboišalgija, operisana diskus hernija, brahialgija (bol u vratu sa trnjenjem i širenjem niz ruku), prelomi kostiju (rana faza oporavka, sa i nakon skidanja gipsane imobilizacije) i ugradnja proteze kuka i koljena.

Uvođenje patronažne fizikalne terapije u okviru Doma zdravlja Kotor ima za cilj sprječavanje kardioloških, vaskularnih, respiratornih i drugih komplikacija, podizanje nivoa opšteg funkcionalnog statusa pacijenata, postepeno uspravljanje i uspostavljanje aktivnosti hoda sa i bez pomagala, pripremu za osamostaljivanje u svakodnevnim aktivnostima, kao i vraćanje osnovnih aktivnosti koje su u skladu sa životnim dobom.

20/11/2017. Izvor: Skala Radio

PODSJEĆAMO: U dijelu normativne regulative u oblasti zdravstva važno je napomenuti da su, prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima u pogledu standarda, normative i načina ostvarivanja primarne zdravstvene zaštite preko izabranog tima doktora ili izabranog doktora (Sl. list CG 1/2012), u dijelu usluga Jedinice za fizikalnu terapiju u Domu zdravlja, proširene usluge fizioterapeuta. Tako je uvedena posjeta fizioterapeuta, zbog sprovođenja fizikalne terapije kod nepokretnih ili teško pokretnih bolesnika po nalogu izabranog doktora, na udaljenostima do 5 km od doma zdravlja, od 5km do 15km i na udaljenosti više od 15km od doma zdravlja. Usluga uključuje sprovođenje propisane terapije u stanu bolesnika.

Komentar