Učestvovali na 2. Međunarodnom Kongresu fizioterapeuta BiH, Mostar 2017

Na 2. Međunarodnom Kongresu fizioterapeuta Bosne i Hercegovine koji se održao od 31.08. do 02.09.2017. u hotelu "Mepas" u Mostaru, učestvovali su Dijana Kuzmanović - Ljubisavljević, predsjednica Udruženja fizioterapeuta Crne Gore i Krsto Kovačević, predsjednik Komore fizioterapeuta Crne Gore, koji je drugog dana Kongresa imao i usmenu prezentaciju rada na temu "Terapijske vježbe kod bola u vratu". 

Komentar