Svečano Otvaranje 2. Kongresa FIZIOTERAPEUTA Crne Gore sa međunarodnim učešćem 6.oktobra u 15:30h

Najavljujemo održavanje Drugog Kongresa fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, koji će se održati od 06. do 08.10.2017.g. u hotelu “Ramada” u Podgorici pod motom “Vrijednost i značaj fizioterapije”, a pod pokroviteljstvom Komore fizioterapeuta Crne Gore i Ministarstva zdravlja Crne Gore.

​Svečano otvaranje Kongresa je 6.oktobra 2017. god. (petak) u 15.30 h, u sali Milenium hotela Ramada u Podgorici. Prisutnima će se obratiti Dijana Kuzmanović - Ljubisavljević, predsjednica Udruženja fizioterapeuta Crne Gore, Krsto Kovačević, Magistar fizikalne terapije, Predsjednik Komore fizioterapeuta Crne Gore, Sead Čirgić, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore​, ​Sarah Bazin, predsjednica Evropskog regiona Svjetske konfederacije za fizikalnu terapiju (ER-WCPT)​, ​David Gorria, Generalni sekretar ER-WCPT​ i Dr Kenan Hrapović, Ministar zdravlja u Vladi Crne Gore, koji će otvoriti 2. Kongres FIZIOTERAPEUTA Crne Gore sa međunarodnim učešćem.

Predsjednica ER-WCPT Sarah Bazin će govoriti o nivoima obrazovanja fizioterapeuta u EU, dok će David Gorria, generalni sekretar ER-WCPT govoriti o značaju licenciranja fizioterapeuta i o standardima fizioterapije u EU, posebno koji se tiču zapošljavanja fizioterapeuta.

Naš najveći stručni skup će okupiti značajan broj fizioterapeuta iz Crne Gore, okruženja i Evrope – oko 200.

Na Kongresu će biti predstavljeni noviteti iz oblasti fizikalne terapije u smislu novih tehnologija i proširenog djelokruga rada fizioterapeuta u smislu upotrebe mišićno-koštanog ultrazvuka u dijagnostici, funkcionalne elektromagnetne stimulacije u fizioterapiji, primjene igli (medicinske akupunkture), novog načina liječenja u Podgorici a riječ je o IDD konceptu u tretmanu diskus hernije. Učesnici 2. Kongresa će imati jedinstvenu priliku da osjete, primijene i čuju informacije o novim konceptima u rehabilitaciji pacijenata.

Drugog dana Kongresa će učešće imati i Laila Holgersen, osoba koja je među prvima koristila usluge fizioterapeuta kada je počeo program rehabilitacije pacijenata iz Norveške u Institutu Igalo prije 35 godina i ovom prilikom će prenijeti iskustvo i razloge zašto redovno, i dan danas, dolazi u Institut Igalo na rehabilitaciju.

Drugi broj časopisa “Fizioterapeut” je objavljen povodom 2. Kongresa i sadrži stručne radove i savjete za pacijente.

Želja nam je da Drugi Kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem doprinese prihvatanju naših prijedloga na osnovu standarda WCPT-a, što će poboljšati kvalitet ukupne zdravstvene zaštite kroz primjenu visokih standarda obrazovanja i prakse fizioterapeuta.

Cilj stručnog okupljanja fizioterapeuta i drugih zdravstvenih radnika, koji sa nama rade u timu, je profesionalno povezivanje i isticanje uloge fizioterapije u društvu koja joj pripada kao važnom činiocu u poboljšanju ukupnog kvaliteta života savremenog čovjeka.

​Više detalja o učesnicima i o programu 2. Kongresa: http://www.fizioterapeuti.me/me/prijava-za-kongres

Komentar