POZIV ZA UČEŠĆE POVODOM MEĐUNARODNOG DANA FIZIOTERAPIJE 2017

8. septembar je Međunarodni dan fizioterapije. Označava jedinstvo i solidarnost globalne zajednice fizikalne terapije. Predstavlja priliku za prepoznavanje posla koji FIZIOTERAPEUTI obavljaju za svoje pacijente i zajednicu. Ove godine tema Svjetskog dana fizioterapije je "Fizička aktivnost za život" upravo sa ciljem da naglasi važnu ulogu koju imaju fizioterapeuti u promociji aktivnog starenja, u promociji fizičke aktivnosti i zdravog načina života.

Povodom 8. septembra 2017.g. partnerski će Komora fizioterapeuta Crne Gore i Udruženje fizioterapeuta Crne Gore organizovati par predavanja za građane u više gradova u Crnoj Gori sa ciljem da i na taj način predstavimo značajnu ulogu koju imaju FIZIOTERAPEUTI u društvu i zajednici. Pored fizioterapeuta i studenata fizioterapije, aktivno učešće će imati i naši pacijenti, koji su najbolji pokazatelji našeg rada.

Najavićemo i Drugi Kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, koji će se održati od 6. do 8. Oktobra 2017. u hotelu “Ramada” u Podgorici. Naš najveći stručni skup će okupiti značajan broj fizioterapeuta iz Crne Gore, okruženja i Evrope – oko 200. Veliko nam je zadovoljstvo da najavimo goste, pozvane predavače: Sarah Bazin, Ujedinjeno Kraljevstvo, predsjednica Evropskog regiona Svjetske konfederacije za fizikalnu terapiju (ER-WCPT), David Gorria, Španija, Generalni sekretar ER-WCPT-a, Božidar Gardašević, Norveška, Werner Wimmeroth, Njemačka, Christoph Stumpf, Njemačka, Alen Lilić, Slovenija, Aleksandra Azman, Italija, Predrag Peđa Filipović, Srbija i Zoran Filipović, Hrvatska, a takođe i fizioterapeute kojima je Kongresni odbor odobrio radove za usmene prezentacije: Jasmina Krivokuća, Srbija, Vesna Samardžić, Crna Gora, Ranka Ogurlić, Crna Gora, Katarina Ivanković, Hrvatska, Nina Lačanski, Srbija, Mirjana Radivojević, Srbija, Mirjana Berković – Šubić, Hrvatska, Jelena Trivić, Republika Srpska, BiH, Blaže Arsov, Makedonija, Kata Jurić – Abramović, Hrvatska, Svetlana Vavić, Crna Gora, Danica Gjurovska, Makedonija, Ivana Trbojević, Srbija, Nikodin Veljanoski, Makedonija, Bojan Kraljević, Crna Gora i Bojana Lukač, Republika Srpska, BiH. Fizioterapeuti kojima je Kongresni odbor odobrio radove za poster prezentacije su: Dijana Gajić, Republika Srpska, BiH, Maja Ulk, Makedonija, Olgica Stojkovski, Makedonija, Suzana Miletić, Srbija i Snežana Lazarevska, Makedonija.

Drugi broj časopisa “Fizioterapeut” koji će sadržati stručne radove sa 2. Kongresa i savjete za pacijente biće objavljen povodom Drugog Kongresa u periodu od 1. do 6. Oktobra 2017.g.

Najavićemo i projekat "Fizioterapeut mi kaže da vježbanje pomaže" koji ćemo realizovati u drugoj polovini septembra u Osnovnoj školi "Dašo Pavičić" u Herceg Novom.

Najsrdačnije Vas pozivamo da uzmete aktivno učešće na predavanjima u sledećim gradovima:

06.09.2017.g.
Pljevlja, od 11h, sala Skupštine Opštine Pljevlja,
Bijelo Polje, od 16h, sala Skupštine Opštine Bijelo Polje,
Berane, od 18h, Dom zdravlja “Dr Nika Labović” Berane,

07.09.2017.g.
Podgorica, od 11h, sala kulturno-informativnog centra “Budo Tomović”,
Nikšić, od 18h, Tehnopolis,

09.09.2017.g.
Herceg Novi, od 10h, Kogresna sala Instituta Igalo.

Tradicionalna centralna proslava fizioterapeuta će se održati 08.09.2017.g. sa početkom u 20:30h u Nacionalnom restoranu Instituta Igalo.

Komentar