Održana Konferencija za medije povodom realizovanog projekta "Ispravi se i vježbaj - Herceg Novi" u O.Š. "Dašo Pavičić" u Herceg Novom

Danas (11.11.2016.g.) je održana Konferencija za medije Udruženja fizioterapeuta Crne Gore na kojoj su učesnici projekta "Ispravi se i vježbaj - Herceg Novi" saopštili rezultate ovog projekta u trećim i petim razredima Osnovne škole "Dašo Pavičić" u Herceg Novom. 

O pregledima odrađenim od 2. do 4. novembra u odeljenjima trećeg i petog razreda osnovne škole na Toploj govorili su svi fizioterapeuti koji su učestvovali u projektu: Ivana Radonić, Snežana Vučićević, Andrea Marković, Dragana Ćorović, Aleksandra Savić, Nataša Lučić, Danijela Katurić i Krsto Kovačević i zamjenica direktora O.Š. "Dašo Pavičić" Snežana Mirković.

Ivana Radonić je saopštila da je pregledano ukupno 266 djece: 141 dječak i 125 djevojčica. Od 126 osmogodišnjaka pregledano je 60 dječaka i 66 djevojčica, a od 140 desetogodišnjaka pregledan je 81 dječak i 59 djevojčica.

Snežana Vučićević je prenijela podatke da je prosječna tjelesna težina djece starosti 8 godina 30, 9 kg, dok je prosječna visina za isti uzrast 128, 3 cm. Kod djece uzrasta 10 godina prosječna težina je 42, 8 kg, a prosječna visina 148 cm.

Predstavljajući tabelu određenih posturalnih problema Andrea Marković je istakla da loše tjelesno držanje ima 141 dijete, a da kod 21 postoji sumnja na skoliozu. "Kod djece uzrasta 8 godina loše tjelesno držanje  ima 66 djece, a sumnja na skoliozu je prisutna kod 10 djece. U uzrastu od 10 godina loše tjelesno držanje ima 75 djece,  a sumnja na skoliozu postoji kod njih 11 djece. Ukupno za uzrast od 8 i 10 godina loše tjelesno držanje ima njih 53 % a sumnja na skoliozu postoji kod 7, 89 % pregledanih. Loše tjelesno držanje podrazumijeva loš položaj glave i ramena, slabost mišića lopatične regije, asimetriju linija struka kao i loš položaj karlice", objasnila je Marković.

Aleksandra Savić je iznijela podatak da 185 djece ima spuštene svodove stopala; od toga je u V razredu 94 a u III razredu 91 dijete. Sumnju na zakrivljenost ahilove tetive ima ukupno 38 djece, a na zakrivljenost tetive nožnog palca njih dvoje.

Dragana Ćorović je prenijela da sumnju na deformitet koljena ima 18 djece, istakavši podatak da od 176 sportski aktivne djece njih 30 % ima  loše držanje. "Od 266 pregledane djece 66, 16 % ih je sportski aktivno; 97 uzrasta 10 godina i 79 osmogodišnjaka. Sportski neaktivne djece je 90, među kojima je 42 djece od 8 godina i 48 djece od 10 godina. Treba naglasiti da je među 66, 16 % djece koja su sportski aktivna kod njih oko 30 % uočen neki posturalni poremećaj, odnosno loše držanje. Veoma je bitno kojim se sportom djeca primarno bave, kao i da znaju da ne treba da upražnjavaju jedino taj sport, nego da moraju napraviti balans kroz neku fizičku aktivnost kojom će podjednako jačati mišiće gornjih i donjih ekstremiteta, kao i trupa", poručila je Ćorović.

Danijela Katurić je istakla značaj uloge učitelja i nastavnika, s obzirom na to da djeca veliki dio dana provode u školi. "Oni bi trebalo da učenicima skrenu pažnju na položaj koji zauzimaju sjedeći u klupi. Djeci treba objasniti da kukovi treba da idu do kraja stolice, da leđa treba da su uz naslon i rasterećena, a da su ruke na klupi, i da u tom položaju pokušaju i da pišu i da prate nastavu. Učitelji i nastavnici su ti koji mogu da koriguju položaj djece, i da na taj način utiču da se smanji procenat deformiteta", objasnila je Katurić. I ona je naglasila važnost fizičke aktivnosti, rekavši da su od sportova za pravilno držanje najpreporučljiviji plivanje i gimnastika.

"O.Š. „Dašo Pavičić“ je sa zadovoljstvom podržala projekat „Ispravi se i vježbaj“, procijenivši da se tako može preventivno djelovati i na vrijeme pristupiti rješavanju problema deformiteta kod djece", poručila je pomoćnica direktora Snežana Mirković. Ona je rekla da iz Doma zdravlja imaju povratnu informaciju da roditelji vode djecu na pregled i da, po uputu ljekara, već primjenuju odgovarajuće vježbe, i dodala da će ova škola i ubuduće davati punu podršku ovakvim projektima.

I predsjednik Udruženja fizioterapeuta Crne Gore Krsto Kovačević je istakao da je cilj ovog projekta da se smani procenat djece sa posturalnim deformitetima. "U napomeni u evaluacionim listovima smo naveli da je u određenim stanjima, kao što je 7,89% djece kod koje postoji sumnja na skoliozu, potrebno otići kod izabranog doktora, kako bi on potvrdio ili otklonio naše sumnje. Došli smo do podatka da dobro tjelesno držanje ima 39,11% djece, ali mi želimo da taj procenat bude još veći. Loše držanje ima oko 53% djece, a kada tome dodamo oko 7,9 % sumnje na skoliozu, dolazimo do podatka da oko 60% djece ima probleme sa tjelesnim držanjem.

Kovačević je podsjetio da je projekat, koji uz saglasnost Ministarstva prosvjete ove jeseni realizujemo u pet gradova Crne Gore, u našem gradu podržala Opština Herceg Novi, i najavio konačne rezultate do kraja godine.

Izvještaj Radio Herceg Novi.

Izvještaj Radio Jadran.

Komentar