Objavljen Javni poziv za prijavljivanje stručnih predavanja za 2018. godinu

Komora fizioterapeuta Crne Gore je 01. novembra 2017. godine objavila Javni poziv kojim poziva fizioterapeute i fizioterapeutske tehničare da najkasnije do 20.12.2017.g. dostave prijedloge za stručna predavanja koja će se održati u toku 2018.godine, na e-mail adresu: komorafizioterapeutacg@gmail.com

"Na osnovu Pravilnika  o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja fizioterapeuta i fizioterapeutskih tehničara, u domenu stručnih predavanja, predviđeno je 7 bodova za aktivno učešće i 5 bodova za pasivno učešće.

Ovim putem pozivamo zainteresovane fizioterapeute (Doktore fizioterapije, Magistre fizioterapije, Specijaliste primijenjene fizioterapije, Bečelore primijenjene fizioterapije i Više fizioterapeutske tehničare) i fizioterapeutske tehničare da dostave prijedloge za stručna predavanja koja žele da održe iz nivoa stručne kvalifikacije koju posjeduju", zaključuje se u Javnom pozivu. 

Komentar