Obilježen 8. Septembar - Međunarodni dan fizioterapije 6.9.2017.g. u Beranama

Povodom 8. septembra - Međunarodnog dana fizioterapije, partnerski su Komora fizioterapeuta Crne Gore i Udruženje fizioterapeuta Crne Gore organizovali predavanje za građane Berana u srijedu, 06.09.2017.g. od 18h do 19h u prostorijama Centru za prevenciju Doma zdravlja Berane, sa ciljem da se i na taj način predstavi značajnu ulogu koju imaju FIZIOTERAPEUTI u društvu i zajednici. Ove godine tema Svjetskog dana fizioterapije je "Fizička aktivnost za život" upravo sa ciljem da naglasi važnu ulogu koju imaju fizioterapeuti u promociji aktivnog starenja, u promociji fizičke aktivnosti i zdravog načina života. 

Ovom prilikom smo obišli novi prostor Jedinice za fizikalnu terapiju Doma zdravlja "Dr Nika Labović" koji je opremljen novim aparatima, terapijskim stolovima sa hidraulikom, spravama i rekvizitima za terapiju i ostalim inventarom  koji je opremila Turska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj „TIKA“. Ukupna vrijednost donacije iznosila je približno 35 hiljada eura. 

Najavljeni su aktivni učesnici na Drugom Kongresu fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, koji će se održati od 6. do 8. oktobra 2017.g. u hotelu "Ramada" u Podgorici. Na Kongresu će biti predstavljeni noviteti iz oblasti fizikalne terapije u smislu novih tehnologija i proširenog djelokruga rada fizioterapeuta. Takođe, učesnici 2. Kongresa će imati jedinstvenu priliku da osjete, primijene i čuju informacije o novim konceptima u rehabilitaciji pacijenata. Učešće će imati i Laila Holgersen, osoba koja je među prvima koristila usluge fizioterapeuta kada je počeo program rehabilitacije pacijenata iz Norveške u Institutu Igalo prije 40 godina i ovom prilikom će prenijeti iskustvo i razloge zašto redovno, i dan danas, dolazi u Institut Igalo na rehabilitaciju. Učešće na 2. Kongresu će imati i ljekar Draško Vuković, ortopedski hirurg koji će predstaviti iskustva sa novim načinom liječenja u Podgorici, a riječ je o IDD konceptu u tretmanu diskus hernije. Pored crnogorskih fizioterapeuta i fizioterapeuta iz država regiona koji će aktivno učestvovati u radu Kongresa, navodimo pozvane predavači na našem najvećem stručnom skupu, a to su:

1. Sarah Bazin, Ujedinjeno Kraljevstvo, predsjednica Evropskog regiona Svjetske konfederacije za fizikalnu terapiju (ER-WCPT),
2. David Gorria, Španija, Generalni sekretar ER-WCPT-a,
3. Božidar Gardašević, Norveška, Primjena terapije sa iglama kod hroničnih bolova,
4. Werner Wimmeroth, Njemačka, primjena PNF-a u rehabilitaciji šake, ramena i hoda,
5. Christoph Stumpf, Njemačka, Zensegrity - novi pristup u fizioterapiji,
6. Alen Lilić, Slovenija, Funkcionalna elektromagnetna stimulacija u fizioterapiji,
7. Aleksandra Azman, Italija, Primjena kineziotejpinga kod menstrualnog bola,
8. Predrag Peđa Filipović, Srbija, Direktna japanska moksibustija i njena primena i kombinatorika sa manuelnim terapijama i fizikalnim procedurama,
9. Zoran Filipović, Hrvatska, Prednosti i primjena dijagnostičkog ultrazvuka mišićno koštanog sastava u fizikalnoj terapiji.

Drugi broj časopisa “Fizioterapeut” koji će sadržati stručne radove sa 2. Kongresa i savjete za pacijente biće objavljen povodom Drugog Kongresa u periodu od 1. do 6. Oktobra 2017.g.

Ukoliko se niste prijavili za učešće, to možete uraditi putem aplikacije: http://www.fizioterapeuti.me/me/prijava-za-kongres

Komentar