Obavezno članstvo u Komori i posjedovanje Licence/Sertifikata za rad

U skladu sa članom 9 Statuta Komore fizioterapeuta Crne Gore („Službeni list Crne Gore“ broj 44/2017), članstvo u Komori fizioterapeuta Crne Gore je obavezno za sve zdravstvene radnike koji su stekli diplomu u oblasti fizioterapeutske djelatnosti koji neposredno pružaju fizioterapeutske usluge na teritoriji Crne Gore (doktor fizioterapije, magistar fizioterapije, specijalista primijenjene fizioterapije, bachelor primijenjene fizioterapije, viši fizioterapeutski tehničar i fizioterapeutski tehničar).

Fizioterapeuti sa visokom školskom spremom stiču kvalifikaciju obrazovanja: doktor fizioterapije, magistar fizioterapije, specijalista primijenjene fizioterapije i bachelor primijenjene fizioterapije, a Komora fizioterapeuta Crne Gore im izdaje Licencu za rad, u skladu sa Pravilnikom o postupku izdavanja, obnavljanja, odnosno oduzimanja licence za rad fizioterapeuta („Službeni list Crne Gore“ broj 89/2017), na period od sedam godina i može se obnoviti, u skladu sa zakonom, pomenutim Pravilnikom i Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja fizioterapeuta i fizioterapeutskih tehničara.

Fizioterapeuti sa višom školskom spremom stiču kvalifikaciju obrazovanja viši fizioterapeutski tehničar, a Komora fizioterapeuta Crne Gore im izdaje Sertifikat za rad, u skladu sa Odlukama Izvršnog odbora Komore broj 273 i 561, na period od sedam godina i može se obnoviti, u skladu sa zakonom, pomenutim Odlukama i Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja fizioterapeuta i fizioterapeutskih tehničara.

Fizioterapeuti sa srednjom školskom spremom stiču kvalifikaciju obrazovanja fizioterapeutski tehničar, a Komora fizioterapeuta Crne Gore im izdaje Sertifikat za rad, u skladu sa Odlukama Izvršnog odbora Komore broj 273 i 561, na period od sedam godina i može se obnoviti, u skladu sa zakonom, pomenutim Odlukama i Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja fizioterapeuta i fizioterapeutskih tehničara.

Odgovarajuće Zahtjeve možete pronaći OVDJE.

Komentar