Fizioterapeuti u avgustu 2017. u jedanaest javnih zdravstvenih ustanova primijenili 3196 terapijskih procedura kod 895 pacijenata

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

IZVJEŠTAJ IZ AVGUSTA 2017.
U JEDANAEST JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA 35 FIZIOTERAPEUTA JE PRIMIJENILO 3196 TERAPIJSKIH PROCEDURA KOD 895 PACIJENATA

Na osnovu primljenih podataka, fizioterapeuti su radili sa 895 pacijenata (383 muškaraca tj 42.8% i 512 žena tj 57.2%) od toga u Domovima zdravlja 421 pacijentom, u Opštim bolnicama u Baru, Beranama i Pljevljima sa 313 pacijenata i u Specijalnoj bolnici u Risnu sa 161 pacijentom. Fizioterapeuti su primijenili 3196 terapijskih procedura u avgustu mjesecu 2017. godine.

Za avgust mjesec smo primili podatke iz jedanaest zdravstvenih ustanova od 35 fizioterapeuta. Radi se o Domovima zdravlja: Herceg Novi, Budva, Tivat, Danilovgrad, Berane, Pljevlja i Bar, Opštim bolnicama u Baru, Beranama i Pljevljima i Specijalnoj bolnici u Risnu.

U Domu zdravlja Herceg Novi zaposleno je troje fizioterapeuta koji su kod 80 pacijenta primijenili 340 terapijskih procedura.

U Domu zdravlja Budva zaposleno je dvoje fizioterapeuta koji su kod 91 pacijenta primijenili 427 terapijskih procedura.

U Domu zdravlja Tivat zaposleno je dvoje fizioterapeuta koji su kod 40 pacijenata primijenili 188 terapijskih procedura.

U Domu zdravlja “Dimitrije-Dika Marenić” Danilovgrad zaposleno je dvoje fizioterapeuta koji su kod 72 pacijenta primijenili 250 terapijskih procedura.

U Domu zdravlja “Dr Nika Labović” Berane zaposleno je troje fizioterapeuta koji su kod 83 pacijenta primijenili 243 terapijskih procedura.

U Domu zdravlja Pljevlja zaposlen je jedan fizioterapeut koji je kod 30 pacijenata primijenili 64 terapijske procedure.

U Domu zdravlja Bar zaposleno je dvoje fizioterapeuta koji su kod 25 pacijenata primijenili 95 terapijskih procedura.

U Opštoj bolnici „Blažo Orlandić“ u Baru zaposleno je šestoro fizioterapeuta koji su kod 106 pacijenata primijenili 431 terapijsku proceduru.

U Opštoj bolnici u Beranama zaposleno je troje fizioterapeuta koji su kod 118 pacijenata primijenili 423 terapijskih procedura.

U Opštoj bolnici u Pljevljima zaposleno je četvoro fizioterapeuta koji su kod 89 pacijenata primijenili 247 terapijskih procedura.

U Specijalnoj bolnici za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju “Vaso Ćuković” u Risnu zaposleno je sedmoro fizioterapeuta koji su kod 161 pacijenta primijenili 488 terapijskih procedura.

I ovim putem pozivamo direktore Ustanova od kojih nijesmo primili podatke da našim kolegama dostave Formulare koje smo im uredno poslali kako bismo dobijali podatke i iz tih ustanova.

Na nivou Evropske Unije profesija je zakonski regulisana, i naziv fizioterapeut je rezervisan za one koji imaju određeno obrazovanje i djelokrug rada a prema ISCO 2008 (Međunarodna klasifikacija zanimanja) naše zanimanje je klasifikovano pod šifrom 2264.

U javnom zdravstvu Crne Gore, fizioterapeuti su zastupljeni u Domovima zdravlja tj u Jedinicama za fizikalnu terapiju primarnog nivoa na osnovu člana 26. Pravilnika o bližim uslovima u pogledu standarda, normativa i načina ostvarivanja primarne zdravstvene zaštite preko izabranog tima doktora ili izabranog doktora, dok smo u sekundarnom nivou zdravstene zaštite zastupljeni na osnovu člana 3. Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene djelatnosti u bolnicama i prirodnim lječilištima.

Komentar