DANI OTVORENIH VRATA – PODGORICA od 12. do 14.01.2018.

DANI OTVORENIH VRATA – PODGORICA od 12. do 14.01.2018.

• Akademija Konstanz,

• Edukacija Osteopatije,

• Zapošljavanje u Njemačkoj i

• Anerkennung.

Broj polaznika ograničen. Više informacija na broj telefona +382 67 603 456 ili e-mail: fizioterapeuti.cg@gmail.com

Naš gost: Adnan Ibrahimović M.Sc Docent osteopatije, tradicionalne kineske medicine (akupunktura), ljekar i Docent sportske medicine na Drezdenskom univerzitetu kao i na KonmEd Konstanz i Paracelsus Akademijama (Švajcarska, Njemačka, Španija).

Komentar