14.11.2017. - Važno obavještenje fizioterapeutima i fizioterapeutskim tehničarima

VAŽNO OBAVJEŠTENJE FIZIOTERAPEUTIMA I FIZIOTERAPEUTSKIM TEHNIČARIMA 

Poštovane koleginice i kolege,

Koristim priliku da Vas pozovem da ne pohađate edukacije koje nijesu vrednovane i kategorizovane od strane Komisije za kontinuiranu fizioterapeutsku edukaciju Komore fizioterapeuta Crne Gore. Kada priložite “potvrdu o učešću” ili “sertifikat” sa određene edukacije koja nije prethodno vrednovana i kategorizovana, proces evidentiranja bodova Vam se neće odraditi jer organizator nije podnio zahtjev za vrednovanje i kategorizaciju.

S poštovanjem,

P R E D S J E D N I K
Krsto Kovačević, Magistar fizikalne terapije

Komentar