Dobrodošli!


Zvanična internet prezentacija Udruženja fizioterapeuta Crne Gore. Dobrodošli!

Udruženje fizioterapeuta Crne Gore je dobrovoljna, samostalna, nezavisna, vanstranačka, neprofitna, strukovna organizacija fizioterapeuta Crne Gore. Oblast ostvarivanja ciljeva Udruženja je fizioterapeutska djelatnost u skladu sa ciljevima WCPT (Svjetske konfederacije za fizikalnu terapiju).

Područje djelovanja Udruženja je izrada i primjena planova razvoja iz oblasti primijenjene fizioterapije, fizikalne medicine i rehabilitacije, socijalne i profesionalne rehabilitacije djece i odraslih.

opširnije...

Najnovije vijesti i članci


Upućen zahtjev Ljekarskoj Komori Crne Gore i reakcija nezavisnom dnevniku "Vijesti": Fizioterapija fizioterapeutima!

Danas, 28.08.2016.g. smo uputili zahtjev Ljekarskoj Komori Crne Gore da utvrdi povredu djelokruga rada fizioterapeuta od strane ljekara i reakciju nezavisnom dnevniku "Vijesti" povodom teksta pod naslovom “Škola za trudnice: Predavanjem i vježbama protiv straha od porođaja” koji je objavljen na portalu www.vijesti.me 27.08.2016.g. u 20:30h. 

Fizioterapeuti u junu mjesecu u devet javnih zdravstvenih ustanova primijenili 2289 terapijskih procedura kod 690 pacijenata

Na osnovu primljenih podataka, fizioterapeuti su radili sa 690 pacijenata (258 muškaraca tj 37.4% i 432 žena tj 62.6%) od toga u Domovima zdravlja 249, u Opštoj bolnici Pljevlja 20 pacijenata, u Opštoj bolnici Bar 127 pacijenata, u Specijalnoj bolnici u Risnu 186 pacijenata i u Specijalnoj bolnici u Brezoviku 108 pacijenata. Fizioterapeuti su primijenili 2289 terapijskih procedura u junu mjesecu tekuće godine.

Odgovor Dekana Medicinskog fakulteta i Rektorke Univerziteta Crne Gore na reagovanje Udruženja fizioterapeuta Crne Gore povodom reformi studijskih programa

Zahvalili smo se Dekanu Medicinskog fakulteta i Rektorki Univerziteta Crne Gore na odgovorima i naveli da je Udruženje fizioterapeuta Crne Gore spremno da radi zajedno sa njima i svim drugim institucijama bitnim za fizioterapiju i fizioterapeute radi unapređenja sistema obrazovanja i usklađivanja sa potrebama tržišta rada.