Dobrodošli!


Zvanična internet prezentacija Udruženja fizioterapeuta Crne Gore. Dobrodošli!

Udruženje fizioterapeuta Crne Gore je dobrovoljna, samostalna, nezavisna, vanstranačka, neprofitna, strukovna organizacija fizioterapeuta Crne Gore. Oblast ostvarivanja ciljeva Udruženja je fizioterapeutska djelatnost u skladu sa ciljevima WCPT (Svjetske konfederacije za fizikalnu terapiju). opširnije...

Najnovije vijesti i članci


Fizioterapeuti u junu 2017. u trinaest javnih zdravstvenih ustanova primijenili 3532 terapijske procedure kod 1032 pacijenata

Na osnovu primljenih podataka, fizioterapeuti su radili sa 1032 pacijenata (394 muškaraca tj 38.2% i 638 žena tj 61.8%) od toga u Domovima zdravlja 593, u Opštim bolnicama u Baru, Beranama i Pljevljima 295 i u Specijalnoj bolnici u Risnu 144 pacijenata. Fizioterapeuti su primijenili 3532 terapijske procedure u junu mjesecu 2017. godine.