Dobrodošli!


Zvanična internet prezentacija Udruženja fizioterapeuta Crne Gore. Dobrodošli!

Udruženje fizioterapeuta Crne Gore je dobrovoljna, samostalna, nezavisna, vanstranačka, neprofitna, strukovna organizacija fizioterapeuta Crne Gore. Oblast ostvarivanja ciljeva Udruženja je fizioterapeutska djelatnost u skladu sa ciljevima WCPT (Svjetske konfederacije za fizikalnu terapiju). opširnije...

Najnovije vijesti i članci


Fizioterapeuti u septembru 2017. u dvanaest javnih zdravstvenih ustanova primijenili 3572 terapijskih procedura kod 980 pacijenata

Na osnovu primljenih podataka, fizioterapeuti su radili sa 980 pacijenata (398 muškaraca tj 40.6% i 582 žena tj 59.4%) od toga u Domovima zdravlja 509 pacijenata, u Opštim bolnicama u Baru, Beranama i Pljevljima sa 326 pacijenata i u Specijalnoj bolnici u Risnu sa 145 pacijenata. Fizioterapeuti su primijenili 3572 terapijskih procedura u septembru mjesecu 2017. godine.

Uspješno održan 2. Kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem od 6. do 8. oktobra 2017. u Podgorici

Drugi Kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem uspješno je održan u periodu od 06. do 08.10.2017.g. u hotelu “Ramada” u Podgorici pod pokroviteljstvom Komore fizioterapeuta Crne Gore i Ministarstva zdravlja Crne Gore. Najveći stručni skup fizioterapeuta se održao pod motom “Vrijednost i značaj fizioterapije”, a okupio je značajan broj fizioterapeuta iz Crne Gore, okruženja i Evrope – oko 200.

Fizioterapeuti u avgustu 2017. u jedanaest javnih zdravstvenih ustanova primijenili 3196 terapijskih procedura kod 895 pacijenata

Na osnovu primljenih podataka, fizioterapeuti su radili sa 895 pacijenata (383 muškaraca tj 42.8% i 512 žena tj 57.2%) od toga u Domovima zdravlja 421 pacijentom, u Opštim bolnicama u Baru, Beranama i Pljevljima sa 313 pacijenata i u Specijalnoj bolnici u Risnu sa 161 pacijentom. Fizioterapeuti su primijenili 3196 terapijskih procedura u avgustu mjesecu 2017. godine.

Obilježen 8. Septembar - Međunarodni dan fizioterapije 7.9.2017.g. u Nikšiću

Povodom 8. septembra - Međunarodnog dana fizioterapije, partnerski su Komora fizioterapeuta Crne Gore i Udruženje fizioterapeuta Crne Gore organizovali predavanje za građane Nikšića u četvrtak, 07.09.2017.g. od 18h do 19h u multimedijalnoj sali Tehnopolisa, sa ciljem da se i na taj način predstavi značajnu ulogu koju imaju FIZIOTERAPEUTI u društvu i zajednici. Ove godine tema Svjetskog dana fizioterapije je "Fizička aktivnost za život" upravo sa ciljem da naglasi važnu ulogu koju imaju fizioterapeuti u promociji aktivnog starenja, u promociji fizičke aktivnosti i zdravog načina života.

Obilježen 8. Septembar - Međunarodni dan fizioterapije 7.9.2017.g. u Podgorici

Povodom 8. septembra - Međunarodnog dana fizioterapije, partnerski su Komora fizioterapeuta Crne Gore i Udruženje fizioterapeuta Crne Gore organizovali predavanje za građane Podgorice u četvrtak, 07.09.2017.g. od 11h do 12h u multimedijalnoj sali KIC-a "Budo Tomović", sa ciljem da se i na taj način predstavi značajnu ulogu koju imaju FIZIOTERAPEUTI u društvu i zajednici. Ove godine tema Svjetskog dana fizioterapije je "Fizička aktivnost za život" upravo sa ciljem da naglasi važnu ulogu koju imaju fizioterapeuti u promociji aktivnog starenja, u promociji fizičke aktivnosti i zdravog načina života.