Dobrodošli!


Zvanična internet prezentacija Udruženja fizioterapeuta Crne Gore. Dobrodošli!

Udruženje fizioterapeuta Crne Gore je dobrovoljna, samostalna, nezavisna, vanstranačka, neprofitna, strukovna organizacija fizioterapeuta Crne Gore. Oblast ostvarivanja ciljeva Udruženja je fizioterapeutska djelatnost u skladu sa ciljevima WCPT (Svjetske konfederacije za fizikalnu terapiju).

Područje djelovanja Udruženja je izrada i primjena planova razvoja iz oblasti primijenjene fizioterapije, fizikalne medicine i rehabilitacije, socijalne i profesionalne rehabilitacije djece i odraslih.

opširnije...

Najnovije vijesti i članci


U Crnoj Gori ima značajan broj fakultetski obrazovanih fizioterapeuta koji traže zaposlenje u svojoj struci

Podaci govore da u Crnoj Gori ima značajan broj fakultetski obrazovanih fizioterapeuta koji traže zaposlenje u svojoj struci. Zato pozivamo i ovim putem nadležna Ministarstva da učine veće napore kako bi se povećao broj zaposlenih fizioterapeuta u javnom zdravstvu i na taj način smanjile liste čekanja na fizikalnu terapiju a sve u cilju što bržeg oporavka pacijenata.