Dobrodošli!


Zvanična internet prezentacija Udruženja fizioterapeuta Crne Gore. Dobrodošli!

Udruženje fizioterapeuta Crne Gore je dobrovoljna, samostalna, nezavisna, vanstranačka, neprofitna, strukovna organizacija fizioterapeuta Crne Gore. Oblast ostvarivanja ciljeva Udruženja je fizioterapeutska djelatnost u skladu sa ciljevima WCPT (Svjetske konfederacije za fizikalnu terapiju).

Područje djelovanja Udruženja je izrada i primjena planova razvoja iz oblasti primijenjene fizioterapije, fizikalne medicine i rehabilitacije, socijalne i profesionalne rehabilitacije djece i odraslih.

opširnije...

Najnovije vijesti i članci


Fizioterapeut u sportskom klubu i reprezentaciji - neuređena oblast

Fakultetski obrazovani fizioterapeuti su ugroženi u sportskim klubovima i reprezentacijama jer se na razne načine angažuju fizioterapeutski tehničari koji nemaju adekvatno znanje iz fizioterapije u sportu i sportske fizioterapije. Takođe, postoje situacije gdje se angažuju kao fizioterapeuti i osobe koje se bave drugim zanimanjima kao npr: medicinski tehničar, radiolog, vozač i slično.

Radna posjeta fizioterapeuta Zavoda “Dr Miroslav Zotović” iz Banja Luke Institutu Igalo

Na inicijativu Udruženja fizioterapeuta Crne Gore i Udruženja fizioterapeuta Republike Srpske a uz veliku podršku Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju "Dr Simo Milošević" A.D. IGALO i Zavoda za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" iz Banja Luke od 22. do 25.06.2016.g. uspješno je realizovana radna posjeta 7 fizioterapeuta iz Banja Luke kolegama iz Instituta Igalo. 

Prvi magistri fizikalne terapije u Crnoj Gori

Crna Gora je dobila prve magistre fizikalne terapije. Unapređenjem znanja, vještina i kompetencija fizioterapeuta, unapređuje se fizioterapija u današnjem zdravstvenom i obrazovnom sistemu Crne Gore. U edukaciji fizioteraeputa u Crnoj Gori, na programu Primijenjene fizioterapije na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, sada imamo 4 magistra fizikalne terapije: dva angažovana u kabinetskoj nastavi i dva u kliničkoj praksi.

Članica Udruženja fizioterapeuta Crne Gore u radnoj grupi ER-WCPT

Juče, 13.06.2016.g. su stigle divne vijesti iz Brisela. U velikoj konkurenciji, Crna Gora je dobila svoje mjesto u radnoj grupi za ER-WCPT fondaciju, u kojoj će članica ispred Udruženja fizioterapeuta Crne Gore biti Dijana Kuzmanović - LjubisavljevićOvo je još jedan u nizu uspjeha Udruženja fizioterapeuta Crne Gore koji dokazuje posvećenost i spremnost za uključenje u razvoj fizikalne terapije na međunarodnom nivou što je prepoznato i cijenjeno od strane ER-WCPT.

GOST RADIJA NA BELAVISTI: BOŽIDAR GARDAŠEVIĆ – O MEDICINSKOJ I SPORTSKOJ AKUPUNKTURI

Povodom nedavnog seminara „Medicinska akupunktura i njena uloga u liječenju bola“ koji je, u organizaciji Udruženja fizioterapeuta Crne Gore održan u Institutu „Dr Simo Milošević“ u emisiji „Gost Radija na Belavisti“ Radija Herceg Novi, Dragana Vlaović je razgovarala sa Božidarom Gardaševićem – predsjednikom Foruma medicinske akupunkture Norveškog društva registrovanih fizioterapeuta, koji je u okviru dodatnog usavršavanja fizioterapeutima održao informativno predavanje.