Dobrodošli!


Zvanična internet prezentacija Udruženja fizioterapeuta Crne Gore. Dobrodošli!

Udruženje fizioterapeuta Crne Gore je dobrovoljna, samostalna, nezavisna, vanstranačka, neprofitna, strukovna organizacija fizioterapeuta Crne Gore. Oblast ostvarivanja ciljeva Udruženja je fizioterapeutska djelatnost u skladu sa ciljevima WCPT (Svjetske konfederacije za fizikalnu terapiju). opširnije...

Najnovije vijesti i članci


Fizioterapeuti u oktobru 2017. u četrnaest javnih zdravstvenih ustanova primijenili 4562 terapijske procedure kod 1267 pacijenata

Na osnovu primljenih podataka, fizioterapeuti su radili sa 1267 pacijenata (499 muškaraca tj 39.4% i 768 žena tj 60.6%) od toga u Domovima zdravlja 815 pacijenata, u Opštim bolnicama u Baru, Beranama i Pljevljima sa 375 pacijenata i u Specijalnoj bolnici u Brezoviku sa 77 pacijenata. Fizioterapeuti su primijenili 4562 terapijske procedure u oktobru mjesecu 2017. godine.

Fizioterapeuti u septembru 2017. u dvanaest javnih zdravstvenih ustanova primijenili 3572 terapijskih procedura kod 980 pacijenata

Na osnovu primljenih podataka, fizioterapeuti su radili sa 980 pacijenata (398 muškaraca tj 40.6% i 582 žena tj 59.4%) od toga u Domovima zdravlja 509 pacijenata, u Opštim bolnicama u Baru, Beranama i Pljevljima sa 326 pacijenata i u Specijalnoj bolnici u Risnu sa 145 pacijenata. Fizioterapeuti su primijenili 3572 terapijskih procedura u septembru mjesecu 2017. godine.

Uspješno održan 2. Kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem od 6. do 8. oktobra 2017. u Podgorici

Drugi Kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem uspješno je održan u periodu od 06. do 08.10.2017.g. u hotelu “Ramada” u Podgorici pod pokroviteljstvom Komore fizioterapeuta Crne Gore i Ministarstva zdravlja Crne Gore. Najveći stručni skup fizioterapeuta se održao pod motom “Vrijednost i značaj fizioterapije”, a okupio je značajan broj fizioterapeuta iz Crne Gore, okruženja i Evrope – oko 200.